ჩვენს შესახებ

მდგრადი განვითარების გადაწყვეტილებები კავკასია (SDSC) მიზნად ისახავს საქარველოსა და კავკასიის რეგიონში მდგრადი განვითარების სარგებლიანობის პოპულარიზებას საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ბიზნესის, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორების ჩათვლით. ჩვენ გთავაზობთ პრობლემის გადაწყვეტის დასაბუთებულ და გონივრულ მიდგომებს ცოდნის გაზიარების, ინოვაციის წახალისებისა და ცოდნაზე დაფუძნებული მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის გზით.

ჩვენ გვჯერა რომ მდგრადი განვითარება ხელს უწყობს თანამედროვეობის საჭირობების დაკმაყოფილებას მომავალი თაობების პოტენციალის შეზღუდვის გარეშე, და ჩვენ ვმუშაობთ მსგავსი ხედვის პრაქტიკაში დასამკვიდრებლად კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური ზრდის პარალელურად.

https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/06-min.jpg
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/08-min.jpg
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177