ტრენინგი და სასწავლო პროგრამები

SDSC სთავაზობს გამორჩეულ პროფესიული სწავლებისა და საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს როგორც ცალკეულ მენეჯერებს, ისე მთლიან ორგანიზაციებს. ჩვენი პროგრამები და მეთოდები კონცენტრირებულია თქვენს პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე, რაც თავის მხრივ ზრდის თქვენი ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობის შანსებს. ისინი მიმართულია შეგძინოთ უნარები, ცოდნა და ახალი მიდგომები, რაც შესაძლებლობას მოგცემთ მომზადებული შეხვდეთ თანამედროვეობისა და მომავლის გამოწვევებს. კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებული ჩვენი სწავლების შეთავაზება ეხმარება კომპანიებს განვითარდნენ და აწვდის მათ ეფექტურ რჩევებს მათი ორგანიზაციული კულტურისა და ბიზნესის წარმოების პროცესების წარმატებული ტრანსფორმაციისთვის. ჩვენი წარმატებული სწავლების და საგანმანათლებლო შეთავაზების წყალობით თქვენი ორგანიზაცია გახდება წარმატებაზე ორიენტირებული და უზრუნველყოფს მდგრად განვითარებას.

ჩვენ გვაქვს შთამბეჭდავი გამოცდილება წარმატებული სასწავლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების კუთხით, რაც უმეტესწილად შემდეგ ორგანიზაციულ საჭიროებებზე კონცენტრირდება:

  • გარემოსა და სოციალური საკითხების ზოგადი აღქმადობა

  • ნარჩენების მართვა

  • დაბინძურების აღკვეთა

  • მიწის მართვა

  • ნარჩენი და ინერტული მასალის მართვა

  • ნავთობის დაღვრაზე რეაგირება და დასუფთავება

  • დასაქმებულთა შრომითი ურთიერთობები

  • გარემოსა და სოციალური მენეჯმენტის სისტემა

https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/03-min.jpg
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/04-min.jpg
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177