ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდის წევრები ჩვენი ყველაზე დიდი უპირატესობაა.
ჩვენი შესაძლებლობა ჩვენს დამკვეთებს მივაწოდოთ უმაღლესი დონის სერვისი განპირობებულია ჩვენი გუნდის განსწავლული და კვალიფიციური წევრებით, რომლებიც გამოირჩევიან განსხვავებულ სფეროში გამოცდილებითა და ექსპერტიზით.
რამდენადაც განსხვავებული ვართ ინდივიდუალუარად, ჩვენ ვიზიარებთ ერთიან სწრაფვას მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისა და ჩვენი დამკვეთებისთვის გამორჩეულად მაღალი დონის სერვისის გაწევის კუთხით. გაიცანით ჩვენი გუნდი:
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/g-1-320x383.jpg
აღმასრულებელი დირექტორი

გიორგი გულიაშვილი

BP-ის გლობალური პროექტების ორგანიზაციის მიერ დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილების პროექტის ფარგლებში საქართველოში წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების გარემოსა და სოციალური საკითხების გუნდის ხელმძღვანელი. ის ასევე გახლავთ საქართველოს ნარჩენების მართვის ასოციაციის დამფუძნებელი და არჩეული პრეზიდენტი 2015 წლიდან. წინარე პერიოდში გიორგი გახლდათ ნარჩენების მართვის კომპანია შპს „სანიტარის“ დირექტორი. მისი მმართველობის პერიოდში კომპანია ორჯერ დასახელდა როგორც სექტორის ლიდერი და მიიღო საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის ოქროს მედალი. გიორგის, როგორც გარემოსდაცვის ექსპერტს 15-წლიანი გამოცდილებით, უმუშავია სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციაზე და გაუწევია კონსალტინგური მომსახურება აღნიშნულ სფეროში. გიორგი დაეხმარა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს (GIPA) ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისა და გარემოს მენეჯმენტის პროფესიული განათლების სასწავლო პროგრამის (Level 5) წარმატებულ დანერგვაში. ის ხელმძღვანელობდა გარემოსა და სოციალური საკითხების სტანდარტისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შემმუშავებელ გუნდს. 2007-10 წლებში ის მუშაობდა ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ეროვნულ ექსპერტად. გიორგი ფლობს სამართლის ბაკალავრის ხარისხს (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და მაგისტრის ხარისხს გარემოს მართვასა და პოლიტიკაში (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი GIPA).
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/m-1-320x305.jpg
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და გარემოს დაცვის ხელმძღვანელი

მარინა არაბიძე

გარემოსდაცვის პროფესიონალი 10 წელზე მეტი გამოცდილებით. მარინას უმუშავია ეროვნულ და საერთაშორისო ნავთობისა და გაზის კომპანიებში როგორც გარესმოდაცვის მენეჯერსა და მრჩეველს. ის ხელმძღვანელობდა მნიშვნელოვანი განვითარების პროექტების ბუნებრივ-სოციალური ზემოქმედების შეფასების მთლიან პროცესს. მას გამოცდილება აქვს განვითარების ბანკებთან მუშაობის, როგორც კლიენტსა და კონსულტანტს მათი პროცედურების და რეკომენდაციების შესაბამისად. ის ჩართული იყო სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტებში აწარმოებდა რა კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შეფასებას წარმოების სხვადასხვა სფეროზე, ასევე ემისიების რაოდენობრივ დათვლასა და ემისიებით ვაჭრობისთვის ემისიების შემცირების სტრატეგიების შემუშავებას. მას გამოცდილება აქვს გარემოს მონიტორინგსა და მონაცემების აღებაში, საწყისი (ე.წ. ბეისლაინი) მონაცემების მოგროვებასა და შემარბილებელი ზომების შემუშავებასა და განხორცილებაში, მსხვილი ობიექტების მშენებლობისა და ოპერირების პროცესში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა და აუდიტის მართვაში. მარინა ფლობს მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხებს გარემოსა და რესურსებში (ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტი, აშშ) და გარემოსდაცვით მეცნიერებასა და პოლიტიკაში (ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, უნგრეთი). ის ასევე ფლობს სერთიფიკატს ენერგეტიკის ანალიზის და პოლიტიკის სფეროში (ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტი, აშშ), ენერგეტიკის სექტორის გარემოსა და კლიმატის ცვლილებაზე შესწავლის მიმართულებით. ის გახლავთ გარემოს მართვისა და შეფასების ინსტიტუტის (IEMA - Institute of Environmental Management and Assessment, UK) ასოცირებული წევრი.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/l-1-320x312.jpg
მდგრადი განვითარების და სასწავლო პროგრამების ხელმძღვანელი

ლაშა იაკობიძე

აქვს 16 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება მდგრადი განვითარების, სახელმწიფო რეგულაციებთან შესაბამისობის, გარემოსდაცვითი, სოციალური საკითხებისა და პროექტების მართვის კუთხით; სპეციალიზებულია გარემოსდაცვითი და სოციალური მეცნიერების საკითხებში, გარემოზე ზეგავლენის შეფასების, გზშ-ს (ESIA/EIA) შექმნასა და განხორციელებაში. ის ჩართული იყო სხვადასხვა პროექტების განხორციელების ყველა ფაზაში; ასევე, სახელმწიფო უწყებების მხრიდან საჭირო ნებართვებისა და თანხმობის მოპოვების პროცესში; იგი გამოირჩევა პროექტის მართვისას მოქნილი და სწრაფი (APM) გადაწყვეტილებების მიღების უნარით და შესანიშნავი ლიდერული თვისებებით. ლაშას გამოცდილების სფერო აგრეთვე მოიცავს პროფესიულ სწავლებას და სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინაციას. მას აქვს საფუძვლიანი ცოდნა ევროკავშირის დირექტივებისა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების (მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი) მოთხოვნებისა და სამუშაო სტანდარტების კუთხით. ის არის ISO-14001/ISO-19011 (EMS) წამყვანი აუდიტორი და OHSAS-18001 აუდიტორი. ლაშა მუშაობს კომპანია BP-ში 2007 წლის მარტიდან, ზოგადად ნავთობისა და გაზის სექტორში კი 2003 წლიდან. მას ეკავა სხვადასხვა პოზიცია გარემოსდაცვით და სოციალური საკითხების სფეროში საველე ოფიცრიდან დაწყებული, კოორდინატორის, ზედამხედველის, მრჩევლისა და გუნდის ხელმძღვანელის ჩათვლით. პროფესიით გეოლოგმა, ლაშამ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2001 წელს. მასწავლებლისა და ინგლისური ენის თარჯიმნის სპეციალობის შემდეგ მან ასევე დაამთავრა პროექტის მართვის სამაგისტრო პროგრამა (ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა) 2012 წელს, ხოლო 2018 წლის იანვარში ბირმინჰემში (Make UK/EEF) მიიღო IEMA-ს საერთაშორისო დიპლომი წარჩინებით მდგრადი ბიზნესის წარმოებაში (DipSBP). ის გახლავთ გარემოს მართვისა და შეფასების ინსტიტუტის (IEMA – Institute of Environmental Management and Assessment, UK) სრული წევრი.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/09/Khatia.jpg
ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი

ხატია რამიშვილი

ორგანიზებული, პროფესიონალი, დიდი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალი დონის სპეციალისტი, 10 წელზე მეტი გამოცდილებით ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებში. NEBOSH საერთაშორისო სერთიფიკატის აღების შემდეგ მუშაობს NEBOSH საერთაშორისო დიპლომზე (IA, IB, IC). ხატია თანამშრომლობდა ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიცაა Baker Hughes a GE Company, BP, RRC Georgia, NRC. ამ საერთაშორისო კომპანიებს გააჩნიათ მაღალი დონის ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოება, სამრეწველო ჰიგიენის, კვების უსაფრთხობისა და ხარისხის კონტროლი.
როგორც კონსულტანტი, ხატია სპეციალიზირებულია ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების შემუშავებაზე, დანერგვაზე, შენარჩუნებასა და შეფასებაზე. ამ მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად იგი უზურნველყოფს ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებას, რისკების განსაზღვრასა და შეფასებას, შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგს და პრევენციული ქმედებების განხორციელებას.
ხატიას აქვს სოციალურ მეცნიერების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. მას აქვს სერთიფიკატები მიღებული მრავალ საერთაშორისო სემინარსა და სასწავლო პროგრამაში, მათ შორის ტრენინგი სურსათის უვნებლობის შესახებ მენეჯერებისთვის ჩატარებული Chartered Institute of Environmental Health-ის მიერ, ავსტრიული კვლევა მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში ჩატარებული ვენის დიპლომატიურ აკადემიის მიერ და პროექტისა და პროგრამების მენეჯმენტი და ადმინისტრირება, ჩატარებული MDF Training & Consultancy-ის მიერ, ნიდერლანდები.
მთარგმნელის კვალიფიკაცია (დიპლომირებული თარჯიმანი) და ტრენერობის გამოცდილება საშუალებას აძლევს ხატიას თარგმნოს და შემდგომ ჩაატაროს ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა კურსები (ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისთვის, ბლოკირება და მარკირება, სახანძრო უსაფრთხოება, შრომის უსაფრთხოების ინსპექცია და აუდიტი, ქიმიურ ნივთიერებებთან უსაფრთხო მუშაობა და სხვ.) ინგლისურ და ქართულ ენებზე.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/08/Lasha-Lapachi.jpg
ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების ხელმძღვანელი

ლაშა ლაფაჩი

ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების საკითხებში გამოცდილი ექსპერტი - მართვის, ზედამხედველობისა და სწავლების ეფექტური უნარებით. ის წარმატებით მონაწილეობდა, როგორც გლობალური განახლებადი ენერგიის ასევე ნავთობისა და გაზის პროექტებში მსხვილ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (BP, USAID, World Bank.) ასევე მნიშვნელოვან სამშენებლო, საწარმოო და საექსპლუატაციო პროექტებში (15 წელზე მეტი გამოცდილებით). ლაშა წარმატებით უზრუნველყოფდა ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების ეფექტურ ფუნქციონირებას და მონიტორინგს. ის ასევე უზრუნველყოფდა ორგანიზაციების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების კანონთან და საერთაშორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.
მონაწილეობდა კომპანიების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, მენეჯმენტის სისტემის დანერგვაში და ეფექტური მართვის მექანიზმების შექმნაში როგორიცაა: სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები, რისკების შეფასება, ინციდენტების და პროფესიულ დაავადებათა შემთხვევების სტატისტიკის ანალიზი. ლაშას აქვს ღრმა თეორიული ცოდნა და გამოცდილება ინციდენტის გამოძიებაში, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დაგეგმვაში და პროცედურების შექმნაში, ასევე გამოცდილია სასწავლო მოდულების შემუშავებაში და ტრენინგების ჩატარებაში.
მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, კვალიფიკაცია და უნარი სხვადასხვა ტიპის რისკების წინასწარ გამოვლენაში და პროპორციული საკონტროლო ღონისძიებების დანერგვა-გატარებაში.
აქვს მიღებული OHSAS 18001 შიდა აუდიტორის კვალიფიკაცია, NEBOSH საერთაშორისო სერთიფიკატი და NEBOSH საერთაშორისო დიპლომი. ლაშა ამჟამად არის შრომის უსაფრთხოების ერთერთი ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტის IOSH-ის ტექნიკური წევრი.
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177